bất động sản bình dương

 

trang chuhinh minh hoa

 
VỊ TRÍ KÍCH THƯỚC  DUNG LƯỢNG  ĐỊNH DẠNG
topthGIÁ VNĐ
ĐƠN VỊ
 Top Banner  728  x  90  <100kb  jpg,gif,flash  6.600.000  Tuần
 Center banner    <100kb  jpg,gif,flash  9.900.000  Tuần
 Banner 1  250  x 300  <100kb  jpg,gif,flash  7.700.000 Tuần
 Banner 2  250 x 200  <100kb  jpg,gif,flash  6.600.000  Tuần
 Banner 3  250  x 200  <100kb  jpg,gif,flash  6.600.000 Tuần
 Banner 4  250 x 200  <100kb  jpg,gif,flash  6.600.000  Tuần
 Link text, banner top        5.000.000 Tuần
 Link text,banner bottom        5.000.000 Tuần
 

 

trang chuhinh minh hoa

 
VỊ TRÍ KÍCH THƯỚC  DUNG LƯỢNG  ĐỊNH DẠNG
topthGIÁ VNĐ
ĐƠN VỊ
 Top Banner  728  x  90  <100kb  jpg,gif,flash  6.600.000  Tuần
 Right banner  170 x 200  <100kb  jpg,gif,flash  3.300.000  Tuần
 Left Banner  170 x 100  <100kb  jpg,gif,flash  2.200.000 Tuần
 Bất Động sản nổi bật  225 x 225  <100kb  jpg,gif,flash  3.300.000  Tuần

 

 

trang chuhinh minh hoa

 
VỊ TRÍ KÍCH THƯỚC  DUNG LƯỢNG  ĐỊNH DẠNG
topthGIÁ VNĐ
ĐƠN VỊ
 Top Banner  728  x  90  <100kb  jpg,gif,flash  6.600.000  Tuần
 Right banner  170 x 200  <100kb  jpg,gif,flash  3.300.000  Tuần
 Left Banner  170 x 100  <100kb  jpg,gif,flash  2.200.000 Tuần
 Bất Động sản nổi bật  225 x 225  <100kb  jpg,gif,flash  3.300.000  Tuần

 

 

trang chuhinh minh hoa

 
VỊ TRÍ KÍCH THƯỚC  DUNG LƯỢNG  ĐỊNH DẠNG
topthGIÁ VNĐ
ĐƠN VỊ
 Top Banner  728  x  90  <100kb  jpg,gif,flash  6.600.000  Tuần
 Right banner  170 x 200  <100kb  jpg,gif,flash  3.300.000  Tuần
 Left Banner  170 x 100  <100kb  jpg,gif,flash  2.200.000 Tuần
 Dự án nổi bật  225 x 225  <100kb  jpg,gif,flash  3.300.000  Tuần

 

trang chuhinh minh hoa

 
VỊ TRÍ KÍCH THƯỚC  DUNG LƯỢNG  ĐỊNH DẠNG
topthGIÁ VNĐ
ĐƠN VỊ
 Top Banner  728  x  90  <100kb  jpg,gif,flash  6.600.000  Tuần
 Right banner  170 x 200  <100kb  jpg,gif,flash  3.300.000  Tuần
 Left Banner  170 x 100  <100kb  jpg,gif,flash  2.200.000 Tuần
 Bất Động sản nổi bật  225 x 225  <100kb  jpg,gif,flash  3.300.000  Tuần

 

trang chuhinh minh hoa

 
VỊ TRÍ KÍCH THƯỚC  DUNG LƯỢNG  ĐỊNH DẠNG
topthGIÁ VNĐ
ĐƠN VỊ
 Top Banner  728  x  90  <100kb  jpg,gif,flash  6.600.000  Tuần
 Right banner  170 x 200  <100kb  jpg,gif,flash  3.300.000  Tuần
 Left Banner  170 x 100  <100kb  jpg,gif,flash  2.200.000 Tuần
 Bất Động sản nổi bật  225 x 225  <100kb  jpg,gif,flash  3.300.000  Tuần

 

 

trang chuhinh minh hoa

 
VỊ TRÍ KÍCH THƯỚC  DUNG LƯỢNG  ĐỊNH DẠNG
topthGIÁ VNĐ
ĐƠN VỊ
 Top Banner  728  x  90  <100kb  jpg,gif,flash  6.600.000  Tuần
 Right banner  170 x 200  <100kb  jpg,gif,flash  3.300.000  Tuần
 Left Banner  170 x 100  <100kb  jpg,gif,flash  2.200.000 Tuần
 Bất Động sản nổi bật  225 x 225  <100kb  jpg,gif,flash  3.300.000  Tuần

 

Về chúng tôi | Quy định sử dụng | Điều khoản thỏa thuận | Chính sách bảo mật | Hướng dẫn | Quảng cáo, đăng tin VIP | Nạp tiền