Đăng tải và quản lý sản phẩm

Đăng tải và quản lý sản phẩm là việc mà bất kỳ chủ shop/chủ doanh nghiệp nào cũng ưu tiên hàng đầu  khi làm website. Với hệ thống iTop, việc quản lý sản phẩm được tối ưu và dễ dàng hơn nhiều lần. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết không chỉ cách đăng tải sản phẩm trên site, mà còn toàn bộ các thao tác liên quan cho phép bạn tối ưu việc bán hàng.

1/ Xem sản phẩm

Cách xem sản phẩm

Cách xem sản phẩm

Trong Nội dung website, vào Quản lý sản phẩm, chọn Tất cả sản phẩm để xem danh sách sản phẩm.
Chế độ xem sản phẩm bao gồm các bộ lọc sau: 
●    Chọn tác vụ
○    Xóa chọn: dùng để xóa các ô lựa chọn sản phẩm mà người dùng đã tích vào
○    Hiện lựa chọn: hiển thị các lựa chọn sản phẩm đã ẩn
○    Ẩn lựa chọn: ẩn các lựa chọn sản phẩm
Khi lựa chọn 1 trong các tác vụ trên, bấm Áp dụng để hoàn thành.
●    Lọc theo thể loại sản phẩm
●    Lọc theo nhóm sản phẩm
●    Lọc theo trạng thái sản phẩm: Hiện, ẩn, đã lên lịch
●    Search sản phẩm
-    Chế độ Hiện / ẩn sản phẩm: click vào chữ hiện thì trạng thái sẽ tự động chuyển sang ẩn
-    Ngoài ra còn có icon bỏ nhanh sản phẩm vào giỏ hàng, xem sản phẩm ngoài website và xóa sản phẩm
-    Chức năng Xuất danh sách sản phẩm đã lọc ra file excel cho phép mỗi lần xuất một file tối đa 200 sản phẩm.

2/ Tạo sản phẩm
❖    Cách 1: 

Cách 1 tạo sản phẩm

Cách 1 tạo sản phẩm

-    B1: Trong Nội dung website, vào Quản lý sản phẩm
-    B2: Chọn Tạo sản phẩm

❖    Cách 2: 

Cách 2 tạo sản phẩm

Cách 2 tạo sản phẩm

-    B1: Trong Nội dung website, vào Quản lý sản phẩm
-    B2: Chọn Tất cả sản phẩm
-    B3: Chọn Tạo sản phẩm

Nhập thông tin sản phẩm

Nhập thông tin sản phẩm

Nhập thêm thông tin sản phẩm

Nhập thêm thông tin sản phẩm

Điền đầy đủ các thông tin sản phẩm như Từ khóa trang, Tên sản phẩm, Mô tả, Thông số kỹ thuật

Nhập giá bản sản phẩm và khuyến mãi nếu có

Nhập giá bản sản phẩm và khuyến mãi nếu có

Nhập giá khuyến mãi cho phép người mua chọn mua được giá khuyến mãi của sản phẩm. 
Ở mục Tồn kho, nếu sản phẩm có số lượng thì người mua có thể đặt mua được. Nếu số lượng bằng 0 thì nút Đặt mua ở sản phẩm sẽ chuyển thành Liên hệ.
Tính năng Cho phép đặt hàng khi hết hàng giúp người mua có thể tiếp tục đặt hàng cho dù sản phẩm đó hết hàng (số lượng bằng 0).

Nhập thuộc tính sản phẩm

Nhập thuộc tính sản phẩm

Click vào các ô thuộc tính và chọn thuộc tính có sẵn (nếu có). Để thiết lập thuộc tính nâng cao, tham khảo tài liệu Quản lý tồn kho, số lượng hàng

❖    Sản phẩm liên quan
Để bật tính năng chọn sản phẩm liên quan trong chi tiết sản phẩm, làm theo các bước sau:

Tính năng chọn sản phẩm liên quan

Tính năng chọn sản phẩm liên quan

Trong Cấu hình chung, vào Kho ứng dụng, ở tính năng Chọn sản phẩm liên quan trong bài viết, nhất nút Bật.

Chọn các sản phẩm có liên quan

Chọn các sản phẩm có liên quan

Trong chi tiết sản phẩm, nhấn Chọn sản phẩm để hiện danh sách chọn sản phẩm liên quan, tích chọn vào sản phẩm cần hiện. 

Xóa sản phẩm không liên quan

Xóa sản phẩm không liên quan

Chọn icon Xóa bên cạnh tiêu đề sản phẩm để Xóa sản phẩm liên quan không muốn hiện.

Đặt lịch ẩn hiện sản phẩm

Đặt lịch ẩn hiện sản phẩm

Để hiện/ẩn sản phẩm, tích chọn hoặc bỏ chọn trong ô Hiện. Cần lập lịch hiện sản phẩm thì chọn icon Lịch và chọn ngày cần hiện sản phẩm này.

❖    Phân loại sản phẩm

Phân loại sản phẩm vào các thể loại khác 

Phân loại sản phẩm vào các thể loại khác

Phân loại sản phẩm vào các mục cần thiết như Thể loại, Thể loại khác, Nhà sản xuất, Nhóm sản phẩm, tag

Thêm tag mới vào sản phẩm 

Thêm tag mới vào sản phẩm

Để thêm tag mới vào sản phẩm, nhập tên tag rồi chọn Add tên tag đó.

Chọn hình đại diện cho sản phẩm 

Chọn hình đại diện cho sản phẩm

Chọn hình cho sản phẩm

Lưu bài viết sản phẩm

Lưu bài viết sản phẩm

Cuối cùng nhấn nút Lưu để hoàn thành tạo sản phẩm, hoặc nút Hủy để hủy tạo sản phẩm.
3/ Chỉnh sửa sản phẩm

Để chỉnh sửa bài viết admin cần làm theo các bước sau: 

Cách chỉnh sửa sản phẩm

Cách chỉnh sửa sản phẩm

-    B1:Trong Nội dung website, chọn Quản lý sản phẩm
-    B2: Chọn Tất cả sản phẩm
-    B3: Click vào tên sản phẩm muốn chỉnh sửa

Cập nhật chỉnh sửa sản phẩm

Cập nhật chỉnh sửa sản phẩm

Sau khi chỉnh sửa thông tin cần thiết, chọn Cập nhật để lưu lại.
Nút settings bao gồm các thao tác khác như: xem thử, tạo mới và xóa.
4/ Xóa sản phẩm
Có hai cách dể xóa sản phẩm:

Cách 1 xóa sản phẩm

Cách 1 xóa sản phẩm

-    Cách 1: Vào danh sách sản phẩm, click chọn nút Xóa kế bên sản phẩm muốn xóa

Popup hỏi xóa sản phẩm

Popup hỏi xóa sản phẩm

Một popup thông báo yêu cầu xóa bài viết sẽ hiện ra, chọn Có để chấp nhận Xóa, hoặc Không để hủy thao tác
5/ Thao tác với sản phẩm
❖    Nhập từ file excel: thêm hàng loạt sản phẩm từ file excel
❖    Cập nhật từ file excel: chỉnh sửa hàng loạt sản phẩm từ file excel

❖    Cập nhật giá hàng loạt
Dùng để cập nhật giá theo phần hàng loạt cho sản phẩm lọc theo thể loại. Bao gồm các loại giá: 
-    Giá gốc và giá khuyến mãi
-    Chỉ giá gốc
-    Chỉ giá khuyến mãi
Các bước cập nhật giá: 

Cập nhật giá theo thể loại

Cập nhật giá theo thể loại

Hình trên là danh sách sản phẩm ban đầu của thể loại Phụ kiện 

Cập nhật giá hàng loạt 

Cập nhật giá hàng loạt

-    Nhập số phần trăm cần tăng giá, nếu muốn giảm giá thì người dùng thêm dấu trừ đằng trước con số. 
-    Chọn loại giá cần thay đổi bất kỳ
-    Chọn thể loại sản phẩm cần thay đổi giá

Danh sách sản phẩm sau khi cập nhật

Kết quả giá sau khi cập nhật

Kết quả giá sau khi cập nhật

❖    Xuất danh sách đã lọc: xuất danh sách sản phẩm được lọc theo yêu cầu của người dùng. Mỗi file được xuất ra chứa tối đa 200 sản phẩm

Tải file danh sách sản phẩm 

Tải file danh sách sản phẩm

Bạn cần hỗ trợ thêm? Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn 1-1 trong suốt quá trình bạn sử dụng hệ thống.

Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp và kinh doanh Online Bình Dương

28 Huỳnh Văn Nghệ, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Hotline : 1900 630 040 

Email : online@binhduong.com.vn   Website : https://binhduong.com.vn