Bảng giá

Hãy lựa chọn gói giải pháp phù hợp với nhu cầu của bạn

Gói Tăng Tốc

106.000đ / tháng

Dùng thử
Dung lượng 500MB
Băng thông 30GB
Slider
Tin tức
Sản phẩm
Quản lý đơn hàng
Báo cáo bán hàng
Tích hợp đơn vị vận chuyển
Tích hợp thanh toán online
Điều hướng cuối bài viết, sản phẩm
Thông báo khi vào web (popup)
Bình luận Website & Facebook
Tuỳ chỉnh màu sắc theme
Thống kê truy cập ngoài website
Đa ngôn ngữ
Đồng bộ đơn hàng từ Sendo, Zalo
Tạo mã khuyến mãi sản phẩm
Tích hợp SSL
Mua X tặng Y
Bộ lọc sản phẩm
Quản lý thành viên website
Landing Page
Thông báo đơn hàng bằng tin nhắn
Tùy biến thuộc tính sản phẩm và giá
Quản lý tồn kho
Hệ thống Affiliate
Analytics google cho admin
Tích hợp thanh toán trả góp
Chọn sản phẩm liên quan trong bài viết
Mua nhiều giá tốt
Gói Bán Thả Ga

207.000đ / tháng

Dùng thử
Dung lượng 2GB
Băng thông Không gới hạn
Slider
Tin tức
Sản phẩm
Quản lý đơn hàng
Báo cáo bán hàng
Tích hợp đơn vị vận chuyển
Tích hợp thanh toán online
Điều hướng cuối bài viết, sản phẩm
Thông báo khi vào web (popup)
Bình luận Website & Facebook
Tuỳ chỉnh màu sắc theme
Thống kê truy cập ngoài website
Đa ngôn ngữ
Đồng bộ đơn hàng từ Sendo, Zalo
Tạo mã khuyến mãi sản phẩm
Tích hợp SSL
Mua X tặng Y
Bộ lọc sản phẩm
Quản lý thành viên website
Landing Page
Thông báo đơn hàng bằng tin nhắn
Tùy biến thuộc tính sản phẩm và giá
Quản lý tồn kho
Hệ thống Affiliate
Analytics google cho admin
Tích hợp thanh toán trả góp
Chọn sản phẩm liên quan trong bài viết
Mua nhiều giá tốt
Gói Big Bang

459.000đ / tháng

Dùng thử
Dung lượng 3GB
Băng thông Không giới hạn
Slider
Tin tức
Sản phẩm
Quản lý đơn hàng
Báo cáo bán hàng
Tích hợp đơn vị vận chuyển
Tích hợp thanh toán online
Điều hướng cuối bài viết, sản phẩm
Thông báo khi vào web (popup)
Bình luận Website & Facebook
Tuỳ chỉnh màu sắc theme
Thống kê truy cập ngoài website
Đa ngôn ngữ
Đồng bộ đơn hàng từ Sendo, Zalo
Tạo mã khuyến mãi sản phẩm
Tích hợp SSL
Mua X tặng Y
Bộ lọc sản phẩm
Quản lý thành viên website
Landing Page
Thông báo đơn hàng bằng tin nhắn
Tùy biến thuộc tính sản phẩm và giá
Quản lý tồn kho
Hệ thống Affiliate
Analytics google cho admin
Tích hợp thanh toán trả góp
Chọn sản phẩm liên quan trong bài viết
Mua nhiều giá tốt
Gói Tăng Tốc

106.000đ / tháng

Dùng thử
Gói Bán Thả Ga

207.000đ / tháng

Dùng thử
Gói Big Bang

459.000đ / tháng

Dùng thử
Dung lượng 500MB 2GB 3GB
Băng thông 30GB Không gới hạn Không giới hạn
Slider
Tin tức
Sản phẩm
Quản lý đơn hàng
Báo cáo bán hàng
Tích hợp đơn vị vận chuyển
Tích hợp thanh toán online
Điều hướng cuối bài viết, sản phẩm
Thông báo khi vào web (popup)
Bình luận Website & Facebook
Tuỳ chỉnh màu sắc theme
Thống kê truy cập ngoài website
Đa ngôn ngữ
Đồng bộ đơn hàng từ Sendo, Zalo
Tạo mã khuyến mãi sản phẩm
Tích hợp SSL
Mua X tặng Y
Bộ lọc sản phẩm
Quản lý thành viên website
Landing Page
Thông báo đơn hàng bằng tin nhắn
Tùy biến thuộc tính sản phẩm và giá
Quản lý tồn kho
Hệ thống Affiliate
Analytics google cho admin
Tích hợp thanh toán trả góp
Chọn sản phẩm liên quan trong bài viết
Mua nhiều giá tốt
Chọn mẫu giao diện Chọn mẫu giao diện Chọn mẫu giao diện

* Gói dịch vụ được bán theo năm và tối thiểu 1 năm